Yazım Kuralları

 1. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir (İngilizce makalelere öncelik verilecektir). Dilbilgisi kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Makale göndermek isteyen yazarlar şablona göre oluşturdukları tam metni, başlık sayfası ve telif hakkı devir formunu siteme yüklemelidir.
 3. Yazar, çalışmasını makale yazım kurallarına uygun olarak düzenlemelidir. Yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar, hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın reddedilmektedir.
 4. Dergimiz, %20’nin altında intihal oranına sahip olan çalışmaları kabul etmektedir. Benzerlik oranı %20'nin altında olsa dahi Editör yazar/lardan değişiklik talep edebilir ya da çalışmayı reddedebilir.
 5. Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Bu nedenle ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik, kurum ve iletişim bilgisi yer almamalıdır. Yazar/lar hakkında bilgi içeren ana makale dosyası gönderilmesi durumunda çalışma reddedilmektedir.
 6. Yazar(lar, etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk veya son sayfasında ya da yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte göndermelidir.
 7. Gönderilmiş olan makalenin telif hakkı dergiye devredilir ve yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.
 8. Başlık sayfasında yazar/lara ait kimlik, kurum bilgileri  ile e-posta adresi ve ORCID numarası belirtilmelidir. (ORCID numarası almak için adres: https://orcid.org/ )
 9. Makalelerde şu bölümler yer almalıdır: Başlık - Özet ve Anahtar Kelimeler - Giriş - Materyal ve Yöntem - Bulgular - Tartışma ve Sonuç - Kaynakça.
 10. Makaleler en fazla 25 sayfa olmalıdır. Makale Başlığı 20 kelimeden fazla olmamalıdır.
 11. Tablolar ve şekiller ana metin içinde yerleştirilebilir. Şekiller minimum 300 dpi çözünürlüğüne sahip olmalıdır.


Bu içerik 16.08.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1807 kez okundu.