• Başlangıç: 2021   • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı  • Yayıncı: Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  ISSN: 2822 -2423

Dergimiz Dergipark sistemine dahil olmuştur. Makale kabulümüz Dergipark sistemi üzerinden yapılacaktır.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kapu


2021   Cilt: 1   Sayı:1

Sayı Tam Dosyası

Araştırma Makalesi

MOBILE FOOD VENDORS IN URBAN CULTURE: THE CASE OF TURKEY
Kent Kültüründe Seyyar Yemek Satıcıları: Türkiye Örneği
Fırat KÜÇÜKERSEN

Sayfa: 1-17


Araştırma Makalesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ŞİLE KENT DOKUSU ANALİZİ: CAMCI VE ÇAVUŞ AHMET CAMİİ SOKAK ÖRNEKLERİ
Analysis of Urban Fabric of Şile in the Context of Sustainability: Examples of Camci and Çavuş Ahmet Camii Streets
Remziye GÜNER

Sayfa: 18-32


Araştırma Makalesi

VAN ANA KENT ALANININ TOPLU TAŞIMAYA ERİŞİLEBİLİRLİK SEVİYESİNİN COVID-19 PANDEMİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of The Level of Accessibility to Public Transport in Van Metropolitan Area in the Context of the Covid-19 Pandemic
Emel AYDIN , Serkan KEMEÇ

Sayfa: 33-44


Derleme Makale

MAAS – HİZMET OLARAK HAREKETLİLİK
DÜNYA KENTLERİ VE İSTANBUL ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
Maas – Mobility as a Service
A Comparative Study on the Examples of the World Cities and İstanbul
Senay OĞUZTIMUR , Buse ŞAHIN , Ali DAĞ , Semra TÜNAY

Sayfa: 45-60


Araştırma Makalesi

SPATIAL ANALYSIS OF 2000-2018 RESIDENTIAL PRICES IN ISTANBUL
Vedia DÖKMECİ , Nevnihal ERDOĞAN
Sayfa: 61-77
Creative Commons Lisansı  KAPU / Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.