Amaç ve Kapsam

 

Amaç
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanan KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi bilginin serbest dolaşımını ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. 2021 yılından itibaren Haziran, Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez elektronik dergi olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama konularında teori, tasarım, planlama ve uygulama alanlarındaki çalışmalara yer vermektedir. Dergi ayrıca kurumsal yaklaşımla bölgesel hedefleri doğrultusunda Trakya, Balkanlar ve Avrupa ile ilgili çalışmaların yanında tarihi yapılar, koruma ve restorasyon, yapım teknolojileri, yapı malzemeleri ve sürdürülebilirlik konularına öncelik vermektedir.
Dergi açık erişimlidir, makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Derginin web sayfasından yayınlanan sayılarına ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Kapsam

Dergi bünyesinde, nicel ve nitel verileri kullanılarak yapılan özgün araştırma ve derleme makaleleri, vaka çalışmaları, teknik raporlar ve notlar, editöre mektup, tartışma, yarışma kritikleri ve analiz çalışmaları vb. kabul edilmektedir.
 • Mimari tasarım ve kuram
 • Kentsel planlama, tasarım ve kuram
 • Peyzaj mimarlığı
 • İç mimarlık tasarım ve kuram
 • Mimarlık tarihi
 • Koruma, restorasyon
 • Yapı teknolojileri / sistemleri
 • Proje yapım ve yönetimi
 • Yapı fiziği
 • Tasarım araçları ve tasarımda bilgi teknolojileri
 • Deprem araştırmaları

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör ön incelemesinden sonra çift kör hakemlik yöntemi ile yapılan inceleme ve değerlendirmeden geçirilmektedir. Tüm makaleler için gerekli formlar dergi web sayfasından temin edinilebilir.

 

Yayın Politikası:

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Açık Erişimli Dergiler Rehberini referans almaktadır.
Bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ilkeleri referans alınmaktadır.

https://doaj.org/apply/transparency/

 

Etik Politikası:Kapu / Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi hem derginin hem de yazarların haklarının korunması açısından etik kuralları önemsemektedir. “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) hükümleri, ilgili mevzuat ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik kurallar ve sorumlulukları dikkate almaktadır.

https://publicationethics.org/

 

 

Bu içerik 12.07.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1909 kez okundu.